Informace o nás

 

  • Vydávání publikací - do 12/2011 jsme vydali

            Václav Kočka  - Dějiny Rakovnicka (2009)

            Václav Kočka  - Dějiny politického okresu Kralovického (2010)

            František Levý  - Dějiny královského města Rakovníka (2010)

            Jan Dyk - Popis politického okresu Kralovického (2011)

  • Zajišťujeme outsorcing spisové agendy činných firem.

  • Zřizujeme podnikové spisovny.

  • Připravujeme skartační rejstříky a spisové řády.

  • Třídíme písemnosti, poskytujeme poradenství.

  • Ukládáme dokumenty.

  • Zajišťujeme bezpečnou skartaci dokumentů.

  • Prostřednictvím dceřinné společnosti  Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.  podnikáme v zemědělské výrobě v oblasti Chráštany, Olešná, Rakovník, Nesuchyně se zaměřením na výrobu chmele, obilnin, technických plodin, osiv a služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Historie projektu

V minulých letech jsme vydali několik knih s regionální tématikou. Byly to reprinty původních děl, které byly v původní podobě nesehnatelné. V naší vydavatelské činnosti chyběla kniha, která by vhodně spojovala minulost, náš region a aktuální současnost. Kniha Bitva u Rakovníka 1620 splňuje všechna zmíněná kriteria. Hovoří o historických událostech na Rakovnicku ve světle archelogického výzkumu prováděného v roce 2010 v blízkém okolí města. Proto, když jsme byli Muzeem T.G.M. Rakovník požádáni, zda-li bychom se nepodíleli na vydání této knihy, neváhali jsme. Je nám potěšením být součástí tohoto ojedinělého projektu.

Kontakt

Agroscience s.r.o. Chráštany 175
270 01 Kněževes
tel.: 606 850 755 agroscience@seznam.cz